O Rekolekcjach

Któż jak Bóg! - pod takim tytułem zostały stworzone trzydniowe, multimedialne rekolekcje ewangelizacyjne, których celem jest nawiązanie osobistej relacji z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Rekolekcje te są odpowiedzią na potrzebę Nowej Ewangelizacji - modlitwa, świadectwa, konferencje, filmy, prezentacje multimedialne, zespół muzyczny, światło - wszystko to służy odnowieniu życia duchowego i nawróceniu. Rekolekcje Któż jak Bóg! skierowane są do parafii, szkół, kapłanów i wspólnot zakonnych. Na każdy dzień składają się Msza Święta, 2,5-godzinna konferencja oraz godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Tematy konferencji:

1 dzień: „Bóg Ojciec - walka duchowa w przestrzeni I przykazania”

2 dzień: „Syn Boży - walka duchowa w przestrzeni VI przykazania”

3 dzień: „Duch Święty - Kościół, wspólnota”

 

Prowadzący: Lech Dokowicz, mąż jednej żony, ojciec piątki dzieci. Filmowiec - reżyser, producent filmów dokumentalnych. W przeszłości związany ze środowiskiem Fronda, obecnie wraz z Maciejem Bodasińskim tworzy wytwórnie filmową Mikael.